Pozyskane dotacje na zabytki

Odsłony: 97

Gmina Lubiewo z powodzeniem wzięła udział w I i II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W I edycji programu Gmina Lubiewo złożyła trzy wnioski na następujące zadania inwestycyjne:

– „Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku”. Otrzymane dofinansowanie to kwota 508 620,00zł, wkład własny gminy – 10 380,00zł.

– „Prace konserwatorskie przy zabytku – kościół parafialny w Bysławiu”. Otrzymane dofinansowanie to kwota 292 500,00zł, wkład własny gminy – 7 500,00zł.

– „Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lubiewie”. Otrzymane dofinansowanie to kwota 299 989,56zł, wkład własny gminy – 6 122,44zł.

Otrzymane dotacje będą przekazane proboszczom poszczególnych parafii, którzy zajmą się wyłonieniem wykonawców zaplanowanych prac i ich realizację.

W II edycji programu Gmina Lubiewo złożyła jeden wniosek na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8”. Otrzymane dofinansowanie to kwota 450 000,00zł, wkład własny gminy – 9 183,67zł.

Wykonanie wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowane jest na 2024r.