OBSZAR POWIATU TUCHOLSKIEGO ZAGROŻONY PTASIĄ GRYPĄ

Odsłony: 82

Wojewoda kujawsko-pomorski wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Obejmuje ono również teren powiatu tucholskiego.

W rozporządzeniu czytamy m.in., że zakazuje się:

  • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
    – drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
    – drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
  • gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; chyba, że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się:

  • odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
  • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się w załączniku.