Sala sportowa w Lubiewie

Odsłony: 64

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
Zaj- szkolne do 15.20 Zaj- szkolne do 15.20 Zaj- szkolne do 15.20 Zaj- szkolne do 15.20 Zaj- szkolne do 15.20
Od 16.00 – 18.00
Akademia Piłkarska
Od 16.00 – 18.00
Akademia Piłkarska
Od 15.00 – 17.00

Badminton

18.00 – 20.00
Rezerwacja
18.00 -20.00

Rezerwacja

20.09.2020 r.

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN HARMONOGRAMU.HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SALI GIMNASTYCZNEJ

UWAGA:

REZERWACJE ORAZ BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBIEWIE UZYSKAĆ MOŻNA

POD NUMEREM TELEFONU: 667 945 420.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ!

Zapraszamy do korzystania z Sali gimnastycznej !

Cennik za  wykorzystanie sali sportowej w Lubiewie

17 zł za 1godz.- dla grupy osób dorosłych ( wiek powyżej 18 lat) składającej się do 6 osób

22 zł za 1godz.- dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat)  składającej się powyżej 6 osób.

30 zł za 1 godz. – dla osób wynajmujących spoza Gminy Lubiewo

1 zł za 1 godz. – dla klubów i organizacji sportowych działających z terenu gminy Lubiewo

15 zł za 1 godz. – dla uczniów ponadgimnazjalnych z terenu gminy Lubiewo (posiadających ważną legitymację szkolną do okazania)

3 zł jednorazowo za wynajem piłek tj. piłka do nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki itd.

3 zł – jednorazowo za wynajem zestawu do tenisa stołowego ( 2 rakietki, 2 piłeczki)

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sali sportowej tylko pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje do prowadzenie zajęć sportowych, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie przez rodziców. 

Dla grupy osób z terenu gminy wynajmujących co najmniej salę na okres 1 miesiąca
z częstotliwością przynajmniej raz w tygodniu na 2 godz. przewiduje się karnet miesięczny
w wysokości 15 zł za godzinę, natomiast dla osób wynajmujących spoza gminy w wysokości 25,00 zł 

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową spoza terenu Gminy Lubiewo wynajmujących  salę co najmniej na okres 1 miesiąca z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu powyżej 3 godz. ustala się stawki w wysokości:
– prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 5 zł za godz.
– prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 12 zł za godz. 

Dla osób i organizacji prowadzących działaność określoną w §4 z terenu gminy Lubiewo ustala się opłatę w wysokości 50% stawek określonych w §4. 

Członkowie Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Lubiewo zwolnieni są
z opłat  za wynajem sali – grupa powyżej 8 osób 

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową spoza terenu Gminy Lubiewo wynajmujących salę co najmniej na okres 1 miesiąca, z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu,  do 1 godz. i powyżej, ustala się stawki w wysokości:
– prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 15 zł za godz.
– prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 25 zł za godz.

Dla osób i organizacji prowadzących działalność określoną w §7 z terenu gminy Lubiewo ustala się opłat w wysokości 50% stawek określonych w §7.
Wynajem sali sportowej na organizację imprez inne,  niż sportowe – 100,00 zł za pierwszą godzinę,  za każda kolejną 50,00 zł
Wynajem sali sportowej przez osoby lub organizacje z terenu gminy Lubiewo na organizację imprez sportowych, gdzie pobierana jest opłata tzw. wpisowe od zawodników drużyny – kwota za wynajem – 60,00 zł do 5 godzin, za każdą kolejną godzinę 10,00 zł.