Policja dla mieszkańców – jak skontaktować się z dzielnicowym ?

Odsłony: 86

Posterunek Policji w Cekcynie (gm. Cekcyn)

Kierownik Posterunku :

asp. Adam Wochna

tel. służbowy 47 75 23 515

e-mail: adam.wochna@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 – 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Cekcyn, Huta, Kruszka, Dębowiec, Madera, Małe Kowalskie Błota, Nowy Młyn, Cekcynek, Nowy Sumin, Stary Sumin, Skrajna, Zamarte gm. Cekcyn, Zalesie, Łosiny, Okiersk, Kowalskie Błota, Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Okoninek, Gołąbek, Knieja, Świt, Kiełpiński Most, Szczuczanek, Rudzki Młyn, Piła Młyn – częśc od mostu w kierunku Zamrzenicy, Sowiniec, Wrzosowisko, Plaskosz – leśnictwo.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zwracać uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w miejscowościach Cekcynek oraz Krzywogoniec. Zjawisko to występuje głównie w godzinach popołudniowych. Ponadto problem został poruszony podczas debaty społecznej oraz znalazł odzwierciedlenie w Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.
Czas realizacji: do 30.06.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cekcyn, Sołtys wsi Krzywogoniec, Sołtys wsi Cekcyn.
Zakładany cel: Dążenie do znaczącego zmniejszenia, bądź całkowite wyeliminowanie występującego zjawiska we wskazanym rejonie.

st. sierż. Paweł Weltrowski

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 106

e-mail: dzielnicowy.cekcyn1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Brzozie, Zielonka, Zdroje, Ludwichowo, Trzebciny, Wielkie Gacno, Małe Gacno, Mikołajskie, Małe Budziska, Szklana Huta, Suchom, Wierzchucin, Wierzchlas, Stacja PKP – Błądzim, częśc Błądzimia, Gajdowskie, Lubińsk, Lubiewice – leśnictwo, Iwiec, Kosowo, Ostrowo, Pustelnia, Siwe Bagno, Stary Wierzchucin, Lisiny, Bieszewo, Jelenia Góra, Sarnówek, Sławno, Wysoka gm. Cekcyn

Opis realizowanego planu priorytetowego: Kontrola rejonu służbowego p.k. włąsciwej opieki nad zwierzętami gospodarstwa domowego. Weryfikacja przepisów o ochronie zwierząt. Utrzymywanie kontaktu z instutucjami / organizacjami zajmującymi sie opieką nad zwierzętami. Kontrola rejonu stacji PKP Wierzchucin i stacji Błądzim Dworzec p.k. pieszych, którzy poruszją się niewłasiciwą stroną drogi oraz nie korzystają z elementów odblaskowych w porze wieczorowo – nocnej.
Czas realizacji: do 30.06.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cekcyn, Fundacja Animals.
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.

p.o. dzielnicowego rejonu nr 2 – st. sierż. Michał Lenartowicz

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 107

e-mail: dzielnicowy.cekcyn2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 3 – obejmujący miejscowości: Bysław, Bysławek, Lubiewice, Wełpin, Wandowo, Płazowo, Teolog, Szumiąca, Bysławek.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Kontrola prawidłowości parkowania w rejonie cmentarza w Bysławiu. Kontrola rejonu służbowego p.k. włąsciwej opieki nad zwierzętami gospodarstwa domowego. Weryfikacja przepisów o ochronie zwierząt. Utrzymywanie kontaktu z instutucjami / organizacjami zajmującymi sie opieką nad zwierzętami. opuszczonych budynków.
Czas realizacji: do 30.06.2023r.
Podmioty współpracujące: S.P. w Bysławiu, społeczność lokalna, Fundacja Animals.
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.

p.o. dzielnicowego rejonu nr 3 – mł. asp. Grzegorz Miklasz

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 502 058 754

e-mail: dzielnicowy.cekcyn3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4 – obejmujący miejscowości: Lubiewo, Klonowo, Trutnowo, Minikowo, Zamrzenica, Bruchniewo, Brukniewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Cierplewo, Wielonek.

Opis realizowanego planu priorytetowego:Zwracać uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w miejscowości Lubiewo na ul. Wojska Polskiego, ul. Hallera. Zjawisko to występuje w godzinach porannych i popołudniowych w godzinach urzędowania placówek oświatowych, urzędów oraz sklepów. Ponadto problem ten znalazł odzwierciedlenie w Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.
Czas realizacji: do 30.06.2023r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Lubiewo, Urząd Gminy Lubiewo, Szkoła Podstawowa w Lubiewie.
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.

mł. asp. Grzegorz Miklasz

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 858 657

e-mail: dzielnicowy.cekcyn4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.