„Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu – budowa obiektów małej architektury, tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym”

Odsłony: 211

W dniu 11.10.2023 r. dokonano odbioru inwestycji na kąpielisku w Bysławiu polegającej na budowie bramy, witacza i promenady z kostki brukowej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza.

Koszt inwestycji wynosi 76 260,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 70 375,66 zł. Pozostała część pochodzi z budżetu gminy.

                                                                                                                                                   

Natalia Selke-Klamczyńska