Wilki w gminie Lubiewo

Odsłony: 28

W związku z pojawieniem się na terenie gminy Lubiewo wilków, w porozumieniu z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujemy, że w przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wilki właściciel zagryzionych zwierząt powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikami RDOŚ w Bydgoszczy – nr tel. 52 506 56 66 wew. 6021. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać ani przenosić zwłok zagryzionych zwierząt. Pracownicy RDOŚ niezwłocznie po zgłoszeniu zagryzienia dokonają oględzin zagryzionych zwierząt oraz śladów pozostawionych przez wilki. RDOŚ przewiduje ewentualną wypłatę odszkodowań za zagryzione zwierzęta, jednak warunkiem jest, aby właściciel wykazał się dokumentami potwierdzającymi zakup zwierzęcia lub zwierząt, na podstawie, których RDOŚ będzie mogła obliczyć wartość zagryzionych zwierząt. RDOŚ deklaruje pomoc mieszkańcom gminy Lubiewo w postaci zabezpieczenia fladrami (taśmy do odstraszania wilków) miejsc, w których często zauważane są wilki oraz montowanie w tych miejscach fotopułapek.

Wszelkie informacje dotyczące wilków zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zalecenia-i-zasady-postepowania-w-odniesieniu-do-wilka-canis-lupus

W przypadku zagryzienia przez wilki zwierząt leśnych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Nadleśnictwa Zamrzenica nr tel. 52 334 11 75.

W związku z docierającymi do tutejszego Urzędu Gminy informacjami o atakach wilków na zwierzęta gospodarskie (w szczególności psy) prosimy mieszkańców gminy Lubiewo o zachowanie ostrożności oraz zwrócenie szczególnej uwagi na swoje zwierzęta i zabezpieczenie ich przed wydostaniem się poza teren swojej posesji.

Wszelkie informacje zamieszczone w powyższym komunikacie można zgłaszać także w Urzędzie Gminy w Lubiewie – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel 52 33 493 10

Wójt Gminy Lubiewo

 /-/ Joanna Jastak