ROK 2023 ROKIEM 50-LECIA UTWORZENIA GMINY LUBIEWO

Odsłony: 174

 W 2023 r. przypada dokładnie 50 lat od utworzenia Gminy Lubiewo. Rada Gminy Lubiewo jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2023- Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo.

Wspomniana uchwała zawiera uzasadnienie: „W każdym środowisku przychodzi taki czas, w którym obchodzi się szczególny jubileusz upamiętniający rocznicę ważnych wydarzeń, które miały wpływ na jego funkcjonowanie w przyszłości. W 2023 roku przypada jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo. Jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie. Z tej okazji na przestrzeni całego roku obchodów planuje się organizację wydarzeń, imprez i uroczystości. Obchody przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej społeczności, wzmocni więzi między mieszkańcami i przyczyni się do promocji gminy.”

1 stycznia 1973 r. zniesiono gromady, będące jednostkami najniższego szczebla podziału administracyjnego w PRL. W ich miejsce powołane zostały gminy.

   Akt powołania gminy Lubiewo (Dz. Urz. WRN Bydgoszcz, 1972 nr 17 poz. 200)

Jednocześnie utworzono sołectwa, które stały się jednostkami pomocniczymi powstałych gmin. Od 1973 do 1990 r. gmina była podstawowym szczeblem administracji w PRL. Na jej czele stał naczelnik gminy, który był jednoosobowym organem administracji państwowej oraz organem wykonawczo-zarządzającym gminnej rady narodowej. Pierwszym Naczelnikiem Gminy Lubiewo był Jan Odrzygóźdź, kolejnym Stanisław Dziewicki i Michał Skałecki, zaś pierwszym Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lubiewie był Jan Kufel.

Ostateczna przemiana ustrojowa gmin nastąpiła w 1990 r. kiedy wdrożono w życie ustawę o samorządzie terytorialnym.

W 1990 r. przywrócony został samorząd terytorialny, ogłoszono pierwsze wolne wybory samorządowe. Zlikwidowane zostały gminne rady narodowe. W ich miejsce powołano wybierane przez mieszkańców rady gmin, będące organami stanowiącymi i kontrolnymi gminy. Zniesione zostało również stanowisko naczelnika gminy, a na czele gmin stanął wójt gminy, jako organ wykonawczy. Do 1998 r. wójtów wybierały rady gmin. Od 2002 r. wójtowie wybierani są przez mieszkańców gmin w wyborach powszechnych. Pierwszym Wójtem Gminy Lubiewo był Michał Skałecki. Pierwszym przewodniczącym Rady Gminy Lubiewo był Józef Krzywoszyński.

Ogłoszenie roku 2023 „Rokiem 50-lecia utworzenia Gminy Lubiewo”, będzie sposobnością do kształtowania postaw samorządowych, przypomnienia początków gminy Lubiewo i sołectw działających na jej terenie, a także ludzi tworzących ich struktury i organy.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w obchody ww. jubileuszu poprzez podejmowanie działań związanych z promowaniem postaw samorządowych i inicjatyw przypominających dzieje samorządu lokalnego w szczególności poprzez konkursy, wystawy, publikacje, programy edukacyjno-wychowawcze, uroczystości i inne wydarzenia.

Na stronie lubiewo.pl utworzono zakładkę poświęconą zebraniu wspomnień upamiętniających powstanie Gminy Lubiewo w postaci relacji, opisów i fotorelacji.

Bardzo proszę o dostarczanie wspomnianych materiałów przez instytucje, organizacje, jednostki publiczne i prywatne oraz mieszkańców naszej gminy, do Urzędu Gminy w Lubiewie, biuro Referatu Oświaty i Spraw Społecznych ul. Wojska Polskiego, email: ug.szymczak@lubiewo.pl 

Zebrane materiały posłużą w przyszłości do opracowania historii Gminy Lubiewo.

Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo