Należności z tytułu IV raty podatków

Odsłony: 57

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu IV raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Cierplewo.

Sołectwo Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w remizie Domu Strażaka w następujących dniach:

od 13 do 15 listopada 2023 r. w godz. od 1000 do 1200  oraz od 1600 do 1800.

Sołectwo Wełpin wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w świetlicy wiejskiej: 10 listopada 2023 r., tj, piątek, w godz. od 1600 do 1700

można dokonywać płatności za podatki przelewem na konto 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku